Op een prominente locatie gelegen woonzorgcomplex in het centrum van Oss, bestaande uit o.a. 50 woonzorgeenheden, hotel, horeca. Langjarig verhuurd

224563 224563 224563

Een kleinschalig woon-zorgcomplex gelegen in een woonwijk van Bergen op Zoom.

224193 224193 224193