Overname woningbouwproject van ca. 280 wooneenheden in het midden van Nederland gelegen.

224567 224567 224567

Unieke locatie van ca. 10 hect. (incl. 2 hect. water) direct aan de Rijn gelegen met eigen loskade en insteekhaven.

224566 224566 224566

Op een prominente locatie gelegen woonzorgcomplex in het centrum van Oss, bestaande uit o.a. 50 woonzorgeenheden, hotel, horeca. Langjarig verhuurd

224563 224563 224563

Nieuw te bouwen hotel met 54 kamers passend binnen het huidige bestemmingsplan.

224560 224560 224560

Herontwikkeling/ nieuwbouw van een logistiek gebouw ter grootte van ca. 16.000 m2. Gelegen op een perceel van ca. 27.000 m2
Aanvraag omgevingsvergunning loopt
Past binnen de huidige bestemming

224550 224550 224550

Nabij goede ontsluiting gelegen bouwperceel welke geschikt zou kunnen zijn voor een bedrijfsverzamelgebouw, bedrijfsgebouw (stand alone), light Industrial of kleinschalige logistiek (last mile)

224548 224548 224548

Agrarische grond ter grootte van 30Ha
Koopsom nu € 15,00 nabetaling bij bestemmingsplanwijziging

224546 224546 224546